Gustafs

Forkod
208203
Namn
Gustafs
Alias
Enbacka
Indelning
bildat omkring 1633 som kapellag under Tuna (Stora Tuna).
Län
Dalarnas
Pastorat
1633-1777 Stora Tuna, 1777-1961 eget, 1962- Gustafs och Silvberg.
Husförhörslängd
1677-.

Administrativ historik

Namn
Gustafs
Geo-id
208203000
Tid
1633 - 9999
pre
Stora tuna 208171002
1627 - 1632