Stora Tuna

Forkod
208171
Namn
Stora Tuna
Alias
Tuna
Indelning
medeltiden utbrutet Aspeboda som kapellag, 1400-talets slut utbrutet Silvberg, 1604 överfört Aspeboda kapellag till (Stora) Kopparberg, 1633 utbrutet Enbacka kapellag (nu Gustafs), 1636 utbrutet Dalsb
Län
Dalarnas
Övrigt
födelser vid BB i Borlänge 1920-1925 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1604 Tuna med Aspeboda, 1604-1627 eget, 1627-1633 Tuna och Silvberg, 1633-1647 Tuna, Silvberg och Enbacka (Gustafs), 1647-1777 Stora Tuna, Silvberg, Enbacka och Amsberg, 1777-1868 Stora Tuna, Silvber
Husförhörslängd
1663- (luckor 17121720, 1724-1726, 1762-1767 och 1785-1787).
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Stora Tuna, vissa kopior på landsarkivet; 1848-11-26 brand.

Administrativ historik

Namn
Stora tuna
Geo-id
208171001
Tid
0 - 1626
succ
Stora tuna 208171002
1627 - 1632
succ
Silvberg 208204000
1627 - 9999
Namn
Stora tuna
Geo-id
208171002
Tid
1627 - 1632
pre
Stora tuna 208171001
0 - 1626
succ
Stora tuna 208171003
1633 - 1635
succ
Gustafs 208203000
1633 - 9999
Namn
Stora tuna
Geo-id
208171003
Tid
1633 - 1635
pre
Stora tuna 208171002
1627 - 1632
succ
Säters lands 208201001
1636 - 1641
succ
Stora tuna 208171000
1636 - 9999
Namn
Stora tuna
Geo-id
208171000
Tid
1636 - 9999
pre
Stora tuna 208171003
1633 - 1635