Gustavsberg

Forkod
12006
Namn
Gustavsberg
Indelning
1902-01-01 utbruten ur Värmdö.
Län
Stockholms
Pastorat
1902-01-01-1902-04-30 Värmdö, 1902-05-01.- 1923 Gustavsberg, Bo och Ingarö, 1923-05-01 - Gustavsberg och Ingarö.
Husförhörslängd
1902-

Administrativ historik

Namn
Gustavsberg
Geo-id
12006000
Tid
1902 - 9999
pre
Värmdö 12001005
1792 - 1901