Värmdö

Forkod
12001
Namn
Värmdö
Indelning
1631 utbrutet Södra Ljusterö, 1635 utbrutet Boo, 1638 utbrutet Möja, 1683 utbrutet Djurö, troligen 1792 utbrutet Ingarö, 1902-01-01 utbrutet Gustavsberg.
Län
Stockholms
Pastorat
-1631 eget, 1631-1635 Värmdö och Södra Ljusterö, 1635-1638 Värmdö, Södra Ljusterö och Boo, 1638-1683 Värmdö, Södra Ljusterö, Boo och Möja, 1683-1792 Värmdö, Södra Ljusterö, Boo, Möja och Djurö, 1792-1
Husförhörslängd
1704,

Administrativ historik

Namn
Värmdö
Geo-id
12001001
Tid
0 - 1634
succ
Värmdö 12001002
1635 - 1637
succ
Boo 18203000
1635 - 9999
Namn
Värmdö
Geo-id
12001002
Tid
1635 - 1637
pre
Värmdö 12001001
0 - 1634
succ
Värmdö 12001003
1638 - 1682
succ
Möja 12002000
1638 - 9999
Namn
Värmdö
Geo-id
12001003
Tid
1638 - 1682
pre
Värmdö 12001002
1635 - 1637
succ
Värmdö 12001004
1683 - 1791
succ
Djurö 12003000
1683 - 9999
Namn
Värmdö
Geo-id
12001004
Tid
1683 - 1791
pre
Värmdö 12001003
1638 - 1682
succ
Värmdö 12001005
1792 - 1901
succ
Ingarö 12005000
1792 - 9999
Namn
Värmdö
Geo-id
12001005
Tid
1792 - 1901
pre
Värmdö 12001004
1683 - 1791
succ
Värmdö 12001000
1902 - 9999
succ
Gustavsberg 12006000
1902 - 9999
Namn
Värmdö
Geo-id
12001000
Tid
1902 - 9999
pre
Värmdö 12001005
1792 - 1901