hakkas kbfd

Forkod
252300
Namn
hakkas kbfd
Indelning
1940-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1961-1231 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Norrbottens
Pastorat
Gällivare.

Administrativ historik

Namn
Hakkas
Geo-id
252304000
Tid
1962 - 9999
pre
Gällivare 252371001
1742 - 1961