Gällivare

Forkod
252371
Namn
Gällivare
Indelning
1742-10-11 utbruten ur Jokkmokk, 1932-0901 indelad i två kbfd: Gällivare kbfd och Malmbergets kbfd, 1940-01-01 ur Gällivare kbfd utbrutet Niilivaara kbfd, Vitträsks kbfd och Hakkas kbfd, 1951-01-01 ur
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1758- (lucka 1768-1775).

Administrativ historik

Namn
Gällivare
Geo-id
252371001
Tid
1742 - 1961
pre
Jokkmokk 251002001
1607 - 1741
succ
Hakkas 252304000
1962 - 9999
succ
Nilivaara 252305000
1962 - 9999
succ
Malmberget 252306000
1962 - 9999
succ
Gällivare 252371000
1962 - 9999
Namn
Gällivare
Geo-id
252371000
Tid
1962 - 9999
pre
Gällivare 252371001
1742 - 1961