hamra

Forkod
216102
Namn
hamra
Län
Gävleborgs

Administrativ historik

Namn
Hamra (x-län)
Geo-id
216102000
Tid
1931 - 9999
pre
Los 216103001
1748 - 1930