Los

Forkod
216103
Namn
Los
Indelning
1748 utbruten ur Färila som bruksförsamling, 1820 kapellförsamling, 1931-08-08 utbrutet Hamra.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1846 helt i Gävleborgs län, 1846-11-01 överfört Hamra från Orsa i Kopparbergs län till Los utan länsändring, 1846-1101 - 1863 huvuddelen i Gävleborgs län, del (Ha
Pastorat
-1845 Färila, 1846- Los och Hamra.
Husförhörslängd
1748-.

Administrativ historik

Namn
Los
Geo-id
216103001
Tid
1748 - 1930
pre
Färila 216104001
0 - 1747
succ
Hamra (x-län) 216102000
1931 - 9999
succ
Los 216103000
1931 - 9999
Namn
Los
Geo-id
216103000
Tid
1931 - 9999
pre
Los 216103001
1748 - 1930