hedvig eleonora

Forkod
18010
Namn
hedvig eleonora
Alias
Östermalm
Indelning
1672-04-17 utbruten ur Holmkyrkan (Skeppsholm), 1724 utbrutet Borgerskapets änkhus, 1749 utbrutet Hedvig Eleonora fattighus, 1819 utbrutet Djurgårdens landsförsamling, 1868-01-01 införlivat Djurgården
Län
Stockholms
Övrigt
födelser vid Östermalms nya förlossningshem (Bystedts) 1932-1946, Alma Axelssons förlossningshem 1934-1940, Linnéhemmet Majken Jaensson 19381940 samt Östermalms sjuk- och förlossningshem införda i för
Pastoratskod
130202
Pastorat
1672-04-17-1819 eget, 1819-1867 Hedvig Eleonora och Djurgårdens landsförsamling, 1868- eget.
Husförhörslängd
1730-1867.

Administrativ historik

Namn
Hedvig eleonora
Geo-id
18010001
Tid
0 - 1905
succ
Engelbrekt 18009000
1906 - 9999
succ
Hedvig eleonora 18010000
1906 - 9999
succ
Oscar 18011000
1906 - 9999
Namn
Hedvig eleonora
Geo-id
18010000
Tid
1906 - 9999