heliga korset

Forkod
88016
Namn
heliga korset
Alias
Korset, Sankta Crux
Indelning
1989-01-01 utbruten ur Kalmar.
Län
Kalmar
Pastoratskod
61301
Pastorat
Kalmar domkyrkoförsamling.

Administrativ historik

Namn
Heliga korset
Geo-id
88016000
Tid
1989 - 9999
pre
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988