Kalmar domkyrkoförsamling

Forkod
88001
Namn
Kalmar domkyrkoförsamling
Alias
Kalmar
Indelning
1500-talet införlivat Sankta Birgitta, omkring 1580 utbrutet Kalmar slottsförsamling, 1884-02-01 införlivat Kalmar slottsförsamling, 1925-01-01 införlivat Kalmar landsförsamling, 1989-01-01 utbrutet K
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Kalmar lasarett -1946 och D:r Befritz förlossningsklinik 1936-1943 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
medeltiden tidvis eget, annars -1628 Kalmar stadsförsamling och Kalmar landsförsamling, 1628-1652 Kalmar stadsförsamling, Kalmar landsförsamling och Kalmar tyska, 1652-03-19-1838 Kalmar domkyrkoförsam
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Kalmar stads
Geo-id
88001001
Tid
0 - 1924
succ
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988
Namn
Kalmar lands
Geo-id
88001002
Tid
0 - 1924
succ
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988
Namn
Kalmar (h-län)
Geo-id
88001003
Tid
1925 - 1988
pre
Kalmar stads 88001001
0 - 1924
pre
Kalmar lands 88001002
0 - 1924
succ
Kalmar domkyrko 88001000
1989 - 9999
succ
Kalmar sankt johannes 88015000
1989 - 9999
succ
Heliga korset 88016000
1989 - 9999
succ
Sankta birgitta 88017000
1989 - 9999
succ
Två systrar 88018000
1989 - 9999
Namn
Kalmar domkyrko
Geo-id
88001000
Tid
1989 - 9999
pre
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988