Ängersjö

Forkod
236110
Namn
Ängersjö
Indelning
1925-01-01 utbruten ur Ytterhogdal.
Län
Jämtlands
Pastorat
Ytterhogdal.
Husförhörslängd
1925-.

Administrativ historik

Namn
Ängersjö
Geo-id
236110000
Tid
1925 - 9999
pre
Ytterhogdal 236109001
0 - 1924