Ytterhogdal

Forkod
236109
Namn
Ytterhogdal
Indelning
medeltiden utbruten ur Färila, 1925-0101 utbrutet Ängersjö.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1863 Gävleborgs län, 1864-Jämtlands län, 1865-02-17 överfört Risberget från Los i Gävleborgs län till Ytterhogdal i Jämtlands län samt Riberget från Ytterhogdal t
Pastorat
-1562 Ljusdal, 1562-02-28-1564 Ytterhogdal och Haverö, 1564-04-08-1570 Ytterhogdal, Haverö och Överhogdal, 1570-1814 Ytterhogdal och Haverö, 1814-05-01-1818 Ytterhogdal, Överhogdal och Haverö, 1818-09
Husförhörslängd
(1741), 1785-.

Administrativ historik

Namn
Ytterhogdal
Geo-id
236109001
Tid
0 - 1924
succ
Ytterhogdal 236109000
1925 - 9999
succ
Ängersjö 236110000
1925 - 9999
Namn
Ytterhogdal
Geo-id
236109000
Tid
1925 - 9999
pre
Ytterhogdal 236109001
0 - 1924