hjälsjöås

Forkod
238000
Namn
hjälsjöås
Län
Jämtlands
Länkar
Kyrkås

Administrativ historik

Namn
Kyrkås (z-län)
Geo-id
238008000
Tid
0 - 9999