hjärpås

Forkod
168100
Namn
hjärpås
Län
Skaraborgs
Länkar
Järpås

Administrativ historik

Namn
Järpås
Geo-id
168103000
Tid
0 - 9999