hjo

Forkod
168401
Namn
hjo
Indelning
omkring 1600 utbrutet Hjo landsförsamling, 1989-01-01 införlivat Hjo landsförsamling.
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30802
Pastorat
förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1873 (Norra) Fågelås, 1873-05-01-1961 Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling, 1962-1973 Hjo stadsförsarnling, H
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Hjo stads
Geo-id
168401001
Tid
0 - 1988
succ
Hjo 168401000
1989 - 9999
Namn
Hjo lands
Geo-id
168401002
Tid
0 - 1988
succ
Hjo 168401000
1989 - 9999
Namn
Hjo
Geo-id
168401000
Tid
1989 - 9999
pre
Hjo stads 168401001
0 - 1988
pre
Hjo lands 168401002
0 - 1988