hjo stadsförsamling

Forkod
168400
Namn
hjo stadsförsamling
Län
Skaraborgs
Länkar
hjo

Administrativ historik

Namn
Hjo stads
Geo-id
168401001
Tid
0 - 1988
succ
Hjo 168401000
1989 - 9999
Namn
Hjo lands
Geo-id
168401002
Tid
0 - 1988
succ
Hjo 168401000
1989 - 9999
Namn
Hjo
Geo-id
168401000
Tid
1989 - 9999
pre
Hjo stads 168401001
0 - 1988
pre
Hjo lands 168401002
0 - 1988