höganäs

Forkod
128401
Namn
höganäs
Indelning
1852-11-23 utbruten ur Väsby som bruksförsamling, 1919-01-01 ej längre bruksförsamling.
Län
Skåne
Pastoratskod
71003
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1854-.

Administrativ historik

Namn
Höganäs
Geo-id
128401000
Tid
1852 - 9999
pre
Väsby 128402001
0 - 1851