Väsby

Forkod
128402
Namn
Väsby
Indelning
slutet av 1500-talet utbrutet Viken, 1852-11-23 utbrutet Höganäs.
Län
Skåne
Övrigt
se även Vässby.
Pastorat
Väsby och Viken.
Husförhörslängd
(1698), 1800-

Administrativ historik

Namn
Väsby
Geo-id
128402001
Tid
0 - 1851
succ
Höganäs 128401000
1852 - 9999
succ
Väsby 128402000
1852 - 9999
Namn
Väsby
Geo-id
128402000
Tid
1852 - 9999
pre
Väsby 128402001
0 - 1851