hogdal

Forkod
236100
Namn
hogdal
Län
Jämtlands
Länkar
Överhogdal

Administrativ historik

Namn
Överhogdal
Geo-id
236108000
Tid
0 - 9999