holmön

Forkod
248010
Namn
holmön
Indelning
1802 utbruten ur Umeå landsförsamling som kapellförsamling, 1923-08-24 annexförsamling.
Län
Västerbottens
Pastoratskod
110203
Pastorat
1802-1834 Umeå landsförsamling, 1835- (beslut 1810-11-09 och 1834-08-14) Sävar.
Husförhörslängd
1820-.

Administrativ historik

Namn
Holmön
Geo-id
248010000
Tid
1802 - 9999
pre
Umeå lands 248002004
1768 - 1801