Umeå landsförsamling

Forkod
248002
Namn
Umeå landsförsamling
Alias
Umeå
Indelning
1606 utbrutet Lycksele, 1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling, 1768 (beslut 1738-12-03) utbrutet Degerfors (nu Vindeln), 1792 utbrutet Hörneförs-Strömbäcks bruksförsamling, 1802 ut brutet Holmön, 1
Län
Västerbottens
1766 genom riksdagsbeslut fastställd gräns mellan Nordmaling i Västernorrlands län och Umeå landsförsamling i Västerbottens län.
Pastorat
-1617 eget, 1617-02-11-1646 Umeå och Lycksele, 1646-08-30-1673 Umeå landsförsamling, Umeå stadsförsamling och Lycksele, 1673-1768 Umeå landsförsamling och Umeå stadsförsamling, 1768(beslut 1738-12-03)
Husförhörslängd
1722-.

Administrativ historik

Namn
Umeå lands
Geo-id
248002001
Tid
0 - 1605
succ
Umeå lands 248002002
1606 - 1645
succ
Lycksele 248101001
1606 - 1647
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002002
Tid
1606 - 1645
pre
Umeå lands 248002001
0 - 1605
succ
Umeå lands 248002003
1646 - 1767
succ
Umeå stads 248001001
1646 - 1970
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002003
Tid
1646 - 1767
pre
Umeå lands 248002002
1606 - 1645
succ
Umeå lands 248002004
1768 - 1801
succ
Vindeln 240401001
1768 - 1961
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002004
Tid
1768 - 1801
pre
Umeå lands 248002003
1646 - 1767
succ
Umeå lands 248002005
1802 - 1822
succ
Holmön 248010000
1802 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002005
Tid
1802 - 1822
pre
Umeå lands 248002004
1768 - 1801
succ
Umeå lands 248002006
1823 - 1824
succ
Sävar 248071000
1823 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002006
Tid
1823 - 1824
pre
Umeå lands 248002005
1802 - 1822
succ
Umeå lands 248002007
1825 - 1862
succ
Vännäs 246001000
1825 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002007
Tid
1825 - 1862
pre
Umeå lands 248002006
1823 - 1824
succ
Umeå lands 248002008
1863 - 1912
succ
Holmsund 248006000
1863 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002008
Tid
1863 - 1912
pre
Umeå lands 248002007
1825 - 1862
succ
Umeå lands 248002009
1913 - 1962
succ
Hörnefors 248007000
1913 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002009
Tid
1913 - 1962
pre
Umeå lands 248002008
1863 - 1912
succ
Umeå lands 248002000
1963 - 9999
succ
Tavelsjö 248003000
1963 - 9999
succ
Teg 248004000
1963 - 9999
Namn
Umeå lands
Geo-id
248002000
Tid
1963 - 9999
pre
Umeå lands 248002009
1913 - 1962