holmsund

Forkod
248006
Namn
holmsund
Indelning
1863-02-27 utbruten ur Umeå landsförsamling som kapellförsamling av vid Holmsunds lastageplats befintlig personal, territoriella gränser då ej fastställda.
Län
Västerbottens
Pastoratskod
110207
Pastorat
1863-1918 Umeå landsförsamling, 1918-05-01 - eget.
Husförhörslängd
1863-.

Administrativ historik

Namn
Holmsund
Geo-id
248006000
Tid
1863 - 9999
pre
Umeå lands 248002007
1825 - 1862