Ånsta

Forkod
188000
Namn
Ånsta
Indelning
1954-01-01 uppgått i Längbro.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
1959 överfört till Örebro Nikolai.
Pastorat
före 1300 Längbro, sedan -1902 Örebro (Nikolai), 1902-05-01(beslut 1876-02-18)-1953-12-31 Ånsta, Längbro och Eker.
Husförhörslängd
1707-1953.
Arkiv
i Längbro.

Administrativ historik

Namn
Ånsta
Geo-id
188003005
Tid
0 - 1953
succ
Längbro 188003002
1954 - 1958