Längbro

Forkod
188003
Namn
Längbro
Indelning
1954-01-01 införlivat Eker och Ånsta, 1977-01-01 utbrutet Mikael.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
1959 överfört Ånsta till Örebro Nikolai (dock ej arkivet).
Pastorat
före 1300 Längbro, Örebro och Ånsta, -1902 Örebro (Nikolai), 1902-05-01-1953 Ånsta, 1954- eget.
Husförhörslängd
1707-.
Arkiv
äldre böcker gemensamma med Ånsta.

Administrativ historik

Namn
Längbro
Geo-id
188003001
Tid
0 - 1953
succ
Längbro 188003002
1954 - 1958
Namn
Eker
Geo-id
188003004
Tid
0 - 1953
succ
Längbro 188003002
1954 - 1958
Namn
Ånsta
Geo-id
188003005
Tid
0 - 1953
succ
Längbro 188003002
1954 - 1958
Namn
Längbro
Geo-id
188003002
Tid
1954 - 1958
pre
Längbro 188003001
0 - 1953
pre
Eker 188003004
0 - 1953
pre
Ånsta 188003005
0 - 1953
succ
Längbro 188003003
1959 - 1976
succ
Örebro nikolai 188001000
1959 - 9999
Namn
Längbro
Geo-id
188003003
Tid
1959 - 1976
pre
Längbro 188003002
1954 - 1958
succ
Längbro 188003000
1977 - 9999
succ
Mikael (t-län) 188030000
1977 - 9999
Namn
Längbro
Geo-id
188003000
Tid
1977 - 9999
pre
Längbro 188003003
1959 - 1976