hovmantorp

Forkod
76102
Namn
hovmantorp
Indelning
1942-01-01 indelad i två kbfd: Hovmantorps kbfd och Lessebo kbfd, 1961-01-01 utbrutet Lessebo, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Kronobergs
Pastoratskod
60408
Pastorat
medeltiden möjligen Furuby, sedan -1961 Hovmantorp och Furuby, 1962-Hovmantorp, Furuby och Lessebo.
Husförhörslängd
1733-.

Administrativ historik

Namn
Hovmantorp
Geo-id
76102001
Tid
0 - 1960
succ
Lessebo 76101000
1961 - 9999
succ
Hovmantorp 76102000
1961 - 9999
Namn
Hovmantorp
Geo-id
76102000
Tid
1961 - 9999
pre
Hovmantorp 76102001
0 - 1960