huddinge

Forkod
12601
Namn
huddinge
Alias
Uddunge
Indelning
1974-01-01 utbrutet Trångsänd, 1989-01-01 utbrutet Flemingsberg och Sankt Mikael.
Län
Stockholms
Pastoratskod
130902
Pastorat
-1562 Huddinge och Brännkyrka, 1562-1588 eget, 1588- Huddinge och Brännkyrka, 1630-1887 Huddinge, Brännkyrka, Nacka och Erstavik, 1887-1898 Huddinge, Brännkyrka och Nacka, 1899-1914 Huddinge och Bränn
Husförhörslängd
1689-

Administrativ historik

Namn
Huddinge
Geo-id
12601001
Tid
0 - 1973
succ
Huddinge 12601002
1974 - 1988
succ
Trångsund 12602000
1974 - 9999
Namn
Huddinge
Geo-id
12601002
Tid
1974 - 1988
pre
Huddinge 12601001
0 - 1973
succ
Huddinge 12601000
1989 - 9999
succ
Flemingsberg 12604000
1989 - 9999
succ
Sankt mikael 12603000
1989 - 9999
Namn
Huddinge
Geo-id
12601000
Tid
1989 - 9999
pre
Huddinge 12601002
1974 - 1988