huggenäs

Forkod
178500
Namn
huggenäs
Indelning
1970-01-01 uppgått i Ny-Huggenäs.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1942 By, 1943-1961 Säffie, 1962-1969 Bro.
Husförhörslängd
1775-1969.

Administrativ historik

Namn
Huggenäs
Geo-id
178508002
Tid
0 - 1969
succ
Ny-huggenäs 178508000
1970 - 9999