Ny-Huggenäs

Forkod
178508
Namn
Ny-Huggenäs
Alias
Ny, Södra Ny
Indelning
1970-01-01 införlivat Huggenäs.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1942 By, 1943-1961 Säffle, 1962- Bro.
Husförhörslängd
1775-.

Administrativ historik

Namn
Södra ny
Geo-id
178508001
Tid
0 - 1969
succ
Ny-huggenäs 178508000
1970 - 9999
Namn
Huggenäs
Geo-id
178508002
Tid
0 - 1969
succ
Ny-huggenäs 178508000
1970 - 9999
Namn
Ny-huggenäs
Geo-id
178508000
Tid
1970 - 9999
pre
Södra ny 178508001
0 - 1969
pre
Huggenäs 178508002
0 - 1969