hunnebostrand

Forkod
142705
Namn
hunnebostrand
Indelning
1909-01-01 utbruten ur Tossene som kapellförsamling, 1917-05-01 annexförsamling.
Län
Västra Götalands
Pastoratskod
80805
Pastorat
Tossene.
Husförhörslängd
1898-.

Administrativ historik

Namn
Hunnebostrand
Geo-id
142705000
Tid
1909 - 9999
pre
Tossene 142706001
0 - 1908