Tossene

Forkod
142706
Namn
Tossene
Indelning
tidigt införlivat Åby, 1909-01-01 utbrutet Hunnebostrand.
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1771 Tossene, Askum och Berfendal, 1772-1908 Tossene, Askum, Berfendal och Kungshamn, 1909-1917 Tossene, Askum, Bärfendal, Kungshamn, Hunnebostrand och Malmön, 1917-05-01-1961 Tossene, Bärfendal och
Husförhörslängd
1705-1721, 1898-.
Arkiv
1898-01-12 helt förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Tossene
Geo-id
142706001
Tid
0 - 1908
succ
Hunnebostrand 142705000
1909 - 9999
succ
Tossene 142706000
1909 - 9999
Namn
Tossene
Geo-id
142706000
Tid
1909 - 9999
pre
Tossene 142706001
0 - 1908