hurud

Forkod
178400
Namn
hurud
Län
Värmlands
Länkar
högerud

Administrativ historik

Namn
Högerud
Geo-id
178404000
Tid
1646 - 9999
pre
Stavnäs 178403001
0 - 1645