husaby aspö

Forkod
48600
Namn
husaby aspö
Län
Södermanlands
Länkar
Äspö

Administrativ historik

Namn
Äspö
Geo-id
128724000
Tid
0 - 9999
Namn
Aspö (d-län)
Geo-id
48603001
Tid
0 - 1942
succ
Aspö (d-län) 48603000
1943 - 9999
Namn
Aspö (d-län)
Geo-id
48603000
Tid
1943 - 9999
pre
Aspö (d-län) 48603001
0 - 1942
pre
Arnö 38112002
0 - 1942