husby

Forkod
38000
Namn
husby
Län
Uppsala
Länkar
husby-långhundra

Administrativ historik

Namn
Husby-långhundra
Geo-id
38037000
Tid
0 - 9999