huskvarna

Forkod
68005
Namn
huskvarna
Indelning
1919-05-01 utbruten ur Hakarp.
Län
Jönköpings
Pastoratskod
60706
Pastorat
1919-05-01- 1961 Huskvarna och Hakarp, 1962- eget.

Administrativ historik

Namn
Huskvarna
Geo-id
68005000
Tid
1919 - 9999
pre
Hakarp 68006001
0 - 1918