hakarp

Forkod
68006
Namn
hakarp
Indelning
1556-11-30 införlivat del av Sanna, 1919-05-01 utbrutet Huskvarna.
Län
Jönköpings
Pastoratskod
60707
Pastorat
-1566 Skärstad, 1566-1919 eget, 1919-05-01-1961 Huskvarna, 1962- eget.
Husförhörslängd
1764-

Administrativ historik

Namn
Hakarp
Geo-id
68006001
Tid
0 - 1918
succ
Huskvarna 68005000
1919 - 9999
succ
Hakarp 68006000
1919 - 9999
Namn
Hakarp
Geo-id
68006000
Tid
1919 - 9999
pre
Hakarp 68006001
0 - 1918