Idre

Forkod
203905
Namn
Idre
Indelning
utbruten ur Särna, 1645-12-24 uppgått i Älvdalen, efter 1651 äter utbruten ur Särna (som kapellförsamling).
Län
Dalarnas
1942-01-01 överfört Kopparbergs läns del av samtidigt upplösta Tännäs lappförsamling till Idre i samma län, 1957-01-01 överfört Storfjäten från Lillhärdal i Jämtlands län till Idre i Kopparbergs län.
Övrigt
nomadlapparna i Idre hörde till Tännäs (förr Hede) eller undantagsvis annan lappförsamling.
Pastorat
-1645 Elverum (i Norge), 1651-1918 Särna, 1918-05-01 - eget.
Husförhörslängd
1797

Administrativ historik

Namn
Idre
Geo-id
203905001
Tid
0 - 1645
succ
Älvdalen 203902002
1646 - 1651
Namn
Idre
Geo-id
203905000
Tid
1652 - 9999
pre
Älvdalen 203902002
1646 - 1651