Älvdalen

Forkod
203902
Namn
Älvdalen
Indelning
medeltiden kapell inom Mora, utbruten ur Mora, 1645-12-24 införlivat Särna och Idre, 1651-12-12 åter utbrutet Särna (inklusive Idre), kyrkobokföringen sedan gammalt delad på Älvdalen och Evertsberg, f
Län
Dalarnas
Övrigt
förväxla ej med ovanstående.
Pastorat
-1586 Mora, 1586-02-22- eget.
Husförhörslängd
1719-
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Älvdalen.

Administrativ historik

Namn
Älvdalen
Geo-id
203902001
Tid
0 - 1645
succ
Älvdalen 203902002
1646 - 1651
Namn
Älvdalen
Geo-id
203902002
Tid
1646 - 1651
pre
Älvdalen 203902001
0 - 1645
pre
Särna 203904001
0 - 1645
pre
Idre 203905001
0 - 1645
succ
Älvdalen 203902000
1652 - 9999
succ
Särna 203904000
1652 - 9999
succ
Idre 203905000
1652 - 9999
Namn
Älvdalen
Geo-id
203902000
Tid
1652 - 9999
pre
Älvdalen 203902002
1646 - 1651