Ingarö

Forkod
12005
Namn
Ingarö
Alias
Pilhamn
Indelning
1792 utbruten ur Värmdö, stundom benämnd kapellförsamling, 1922-04-28 förklarad annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
1792-1902 Värmdö, 1902-05-01- Gustavsberg.
Husförhörslängd
1826-.

Administrativ historik

Namn
Ingarö
Geo-id
12005000
Tid
1792 - 9999
pre
Värmdö 12001004
1683 - 1791