Adolf Fredrik

Forkod
18005
Namn
Adolf Fredrik
Alias
Olof, Sankt Olai, Sankt Olof
Indelning
1675 utbruten ur Klara och därvid införlivat Kungsbacksförsamlingen, 1752-08-01 utbrutet Sabbatsbergs fattighus, 1786-03-03 införlivat Barnhusförsamlingen, 1888-07-01 införlivat Sabbatsbergs fattighus
Län
Stockholms
Övrigt
förväxla ej med Fredrik
Pastorat
1675-1775 Klara, 1775-05-01- eget.
Husförhörslängd
(1693), 1781-1875.
Arkiv
böckerna för Borgerskapets änkhus 1889-1906 förvaras hos pastorsämbetet i Matteus, böckerna för Sabbatsberg på stadsArkiv:et.

Administrativ historik

Namn
Adolf fredrik
Geo-id
18005001
Tid
1675 - 1905
pre
Stockholms domkyrko 18001003
1671 - 1674
succ
Adolf fredrik 18005000
1906 - 9999
succ
Gustav vasa 18006000
1906 - 9999
succ
Matteus (ab-län) 18007000
1906 - 9999
Namn
Adolf fredrik
Geo-id
18005000
Tid
1906 - 9999
pre
Adolf fredrik 18005001
1675 - 1905