Järbo

Forkod
218103
Namn
Järbo
Alias
Jäderbo
Indelning
1862 utbruten ur Ovansjö som kapellförsamling.
Län
Gävleborgs
Pastorat
1862-1869 Ovansjö, 1869- (beslut 1864-10-28) eget.
Husförhörslängd
1861-

Administrativ historik

Namn
Järbo (x-län)
Geo-id
218103000
Tid
1862 - 9999
pre
Ovansjö 218102002
1622 - 1861