Ovansjö

Forkod
218102
Namn
Ovansjö
Indelning
1622 utbrutet Högbo (Sandviken), 1862 utbrutet Järbo.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
tidigare Ovansjö och Årsunda, från 1500-talet eget, 1622-1862 Ovansjö och Högbo (Sandviken), 1862-1869 Ovansjö, Högbo och Järbo, 1869- (beslut 1864-10-28) eget.
Husförhörslängd
(1600-talet), 1724-.

Administrativ historik

Namn
Ovansjö
Geo-id
218102001
Tid
0 - 1621
succ
Ovansjö 218102002
1622 - 1861
succ
Sandviken 218101000
1622 - 9999
Namn
Ovansjö
Geo-id
218102002
Tid
1622 - 1861
pre
Ovansjö 218102001
0 - 1621
succ
Ovansjö 218102000
1862 - 9999
succ
Järbo (x-län) 218103000
1862 - 9999
Namn
Ovansjö
Geo-id
218102000
Tid
1862 - 9999
pre
Ovansjö 218102002
1622 - 1861