Arby

Forkod
88012
Namn
Arby
Indelning
1650-talet utbrutet Arby kapell (nu Karlslunda).
Län
Kalmar
Pastorat
till omkring 1550 eget, därefter Arby och Hagby, sedan -1961 Arby, Hagby och Karlslunda, 1962- Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorp.
Husförhörslängd
1731-.

Administrativ historik

Namn
Arby
Geo-id
88012001
Tid
0 - 1649
succ
Arby 88012000
1650 - 9999
succ
Karlslunda 88014000
1650 - 9999
Namn
Arby
Geo-id
88012000
Tid
1650 - 9999
pre
Arby 88012001
0 - 1649