Jörn

Forkod
248209
Namn
Jörn
Indelning
1834 (beslut 1823-10-08 och 1832-12-08) bildad som kapellag i Norsjö; 1926-01-01 indelad i två kbfd: Jörns västra kbfd och Jörns östra kbfd, 1941-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Västerbottens
Pastorat
1834-1892 Norsjö, 1-892- (beslut 1871- 04-25) eget.
Husförhörslängd
1831-
Arkiv
födda 1834-1848 införda i Norsjö födelsebok; förväxla ej med Järn.

Administrativ historik

Namn
Jörn
Geo-id
248209000
Tid
1834 - 9999
pre
Norsjö 241771001
1811 - 1833