Norsjö

Forkod
241771
Namn
Norsjö
Indelning
1811 utbrutet ur Skellefteå som kapellag, 1834 (beslut 1823-10-08) församling, 1928-01-01 indelad i två kbfd: Norsjö (västra) kbfd och Norsjö östra (Bastuträsks) kbfd.
Län
Västerbottens
åtminstone till 1860 liten del i Norrbottens län, huvuddelen i Västerbottens län, nu helt i samma län.
Pastorat
-1833 Skellefteå, 1834(beslut 1823-10-08)1892 Norsjö och Jörn, 1892- (beslut 1871-04-25) eget.
Husförhörslängd
(1811), 1831-.

Administrativ historik

Namn
Norsjö
Geo-id
241771001
Tid
1811 - 1833
pre
Skellefteå 248204002
1606 - 1810
succ
Norsjö 241771000
1834 - 9999
succ
Jörn 248209000
1834 - 9999
Namn
Norsjö
Geo-id
241771000
Tid
1834 - 9999
pre
Norsjö 241771001
1811 - 1833