Kågedalen

Forkod
248206
Namn
Kågedalen
Indelning
1933-01-01 (beslut 1916-12-01 och 1932-08-30) utbruten ur Skellefteå landsförsamling.
Län
Västerbottens
Pastorat
1933-01-01 - 1933-04-30 Skellefteå landsförsamling, 1933-05-01 - (beslut 1916-12-01 och 1933-04-21) eget.

Administrativ historik

Namn
Kågedalen
Geo-id
248206000
Tid
1933 - 9999
pre
Skellefteå lands 248204006
1922 - 1932