Skellefteå landsförsamling

Forkod
248204
Namn
Skellefteå landsförsamling
Indelning
omkring 1320 utbruten ur Bygdeå, 1320-talet utbrutet Piteå landsförsamling, mitten av 1300-talet utbrutet Lövånger, 1606 utbrutet Burträsk, 1811 inrättat Norsjö kapellag, 1834 (beslut 1823-10-08) utbr
Län
Västerbottens
Länkar
Byske
Övrigt
födelser vid Skellefteå lasarett -1913 och Clemensnäs förlossningshem 1931-1933 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
först eget, mitten av 1300-talet-början av 1400-talet Skellefteå och Lövånger, sedan eget, 1811-1834 Skellefteå med Norsjö kapell, 1834(beslut 1823-10-08)-1838 eget, 1838-1874 Skellefteå och Ytterstfö
Husförhörslängd
1724-
Arkiv
1846- vissa böcker särskilt för Skellefteå stad, se , 1901-10-09 brand, samtliga böcker mer eller mindre skadade, alla äldre böcker i fotokopia och på mikrokort hos pastorsämbetet.

Administrativ historik

Namn
Skellefteå
Geo-id
248204001
Tid
0 - 1605
succ
Skellefteå 248204002
1606 - 1810
succ
Burträsk 248211001
1606 - 1918
Namn
Skellefteå
Geo-id
248204002
Tid
1606 - 1810
pre
Skellefteå 248204001
0 - 1605
succ
Norsjö 241771001
1811 - 1833
succ
Skellefteå 248204003
1811 - 1837
Namn
Skellefteå
Geo-id
248204003
Tid
1811 - 1837
pre
Skellefteå 248204002
1606 - 1810
succ
Skellefteå 248204004
1838 - 1912
succ
Byske 248207001
1838 - 1912
Namn
Skellefteå
Geo-id
248204004
Tid
1838 - 1912
pre
Skellefteå 248204003
1811 - 1837
succ
Skellefteå lands 248204005
1913 - 1921
succ
Skellefteå stads 248201001
1913 - 1960
Namn
Skellefteå lands
Geo-id
248204005
Tid
1913 - 1921
pre
Skellefteå 248204004
1838 - 1912
succ
Skellefteå lands 248204006
1922 - 1932
succ
Bureå 248203000
1922 - 9999
Namn
Skellefteå lands
Geo-id
248204006
Tid
1922 - 1932
pre
Skellefteå lands 248204005
1913 - 1921
succ
Skellefteå lands 248204007
1933 - 1961
succ
Kågedalen 248206000
1933 - 9999
Namn
Skellefteå lands
Geo-id
248204007
Tid
1933 - 1961
pre
Skellefteå lands 248204006
1922 - 1932
succ
Skellefteå lands 248204000
1962 - 9999
succ
Boliden 248205000
1962 - 9999
Namn
Skellefteå lands
Geo-id
248204000
Tid
1962 - 9999
pre
Skellefteå lands 248204007
1933 - 1961