Karbenning

Forkod
196202
Namn
Karbenning
Indelning
1686 utbruten ur Västerfärnebo.
Län
Västmanlands
Pastorat
1686-1815 Västerfärnebo, 1816-1850 Västervåla, 1850-1961 eget, 1962- Västerfärnebo.
Husförhörslängd
1731-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Karbenning
Geo-id
196202000
Tid
1686 - 9999