Västerfärnebo

Forkod
198102
Namn
Västerfärnebo
Alias
Färnebo
Indelning
1686 utbrutet Karbenning.
Län
Västmanlands
Pastorat
1686-1815 Västerfärnebo och Karbenning, 1816-1961 eget, 1962Västerfärnebo, Fläckebo och Karbenning.
Husförhörslängd
1690-.

Administrativ historik

Namn
Västerfärnebo
Geo-id
198102001
Tid
0 - 1685
succ
Karbenning 196202000
1686 - 9999
succ
Västerfärnebo 198102000
1686 - 9999
Namn
Västerfärnebo
Geo-id
198102000
Tid
1686 - 9999