Kårböle

Forkod
216105
Namn
Kårböle
Indelning
1923-01-01 utbruten ur Färila som församling, förut kapellag i Färila.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Färila.
Husförhörslängd
1812-.
Arkiv
äldre böcker ge- mensamma med Färila.

Administrativ historik

Namn
Kårböle
Geo-id
216105000
Tid
1923 - 9999
pre
Färila 216104002
1748 - 1922